Protokoll från stämman

Föreningsstämmans protokoll är klart. Ordföranden och justeringsmännen har olika
åsikter om vad som beslutats och därmed skrivningen. Hur skall frågan hanteras?