Vattenskada

Varmvattenledningen i en slits till ett badrum har börjat läcka med följd att det blivit ett omfattande vattenläcka i två olika lägenheter. Anledningen är att röret åldersmässigt var uttjänat. Föreningen har det primära reparationsansvar och åtgärdar skadorna.
Föreningens försäkringsbolag gör dock s.k.åldersavdrag vad gäller ytskikt i de två lägenheterna då dessa inte åtgärdats under de senaste 20 åren.

Föreningen anser att ägarna till de två lägenheterna rimligen skall stå för kostnaderna för dessa åldersavdrag eftersom de i annat fall skulle bli överkompenserade genom att få helt nya badrum utan att till någon del betalat för den förbättring av lägenhetens skick som de erhållit.
Vad gäller beträffande kostnadsfördelningen?