Delegation av beslut om medlemsansökan

Föreningen Brf. Akadem 1 är ägare av två fastigheter med totalt 120 bostadsrätter. Flertalet lägenheter är mindre med ett eller två rum och kök. Många medlemmar är relativt unga och omsättningen av lägenheter är därför ovanligt stor. Styrelsen har haft problem med att i rimlig tid hinna med alla ansökningar om medlemskap. För att minska den administrativa börndan och handläggningstiden har rätten att godkänna medlemsansökningar i samband med överlåtelser delegerats till ordföranden. Under sommaren har ordföranden godkänt en ansökan från Hans Carlsson, även känd som partiledare för partiet Nazi, ett extremt antidemokratiskt och våldsbenäget parti på högerkanten. När ordföranden föredrar och informerar om beslutet vid styrelsemötet i september väcker det starka känslor och uppror i hela övriga styrelsen som absolut vägrar acceptera Hans Carlsson som medlem i föreningen. Vad gäller?