Medlemsansökan från person som är känd för att vara störande

Rosa är ensamstående med fem barn i åldern 1-7 år. Rosa har förekommit vid flera tillfällen i lokalpressen som följt Rosas långvarig konflikt med sina grannar och fastighetsvärden i den kommunala hyresfastighet som Rosa bor i. Konflikten beror på att grannarna anser sig väldigt störda av Rosas barn som ständigt och jämt springer och hoppar på golvet och rent allmänt för ett väldigt oväsen. Detta sakernas ting gäller såväl i lägenheten som i trapphuset och på gården. Fastighetsägaren har försökt att medla, men utan framgång. Rosa har hela tiden varit oförstående och menat att hennes barn är som barn är mest i den åldern, lekfulla. Rosa som kommer från Rumänien menar att grannarnas negativa inställning mer bottnar i fördomar kopplat till hennes etniska ursprung och traditioner. Rosa har nu tröttnat på situationen och bestämt sig för att köpa en bostadsrätt och ansöka om medlemskap i Brf.Tallbacken 3. Ordföranden är nyhetschef på lokaltidningen och känner väl till Rosa. Han ställer sig därför negativ till ansökan och försöker få styrelsen med sig för ett avslag. Som skäl för att inte vilja medge medlemskap anförs på styrelsemötet att Rosa gjort sig skyldig till regelbundna störningar i det tidigare boendet och att det finns anledning anta att så också kommer att bli fallet om hon blir medlem i föreningen. Vad gäller?