Föreningskrav avseende bostadsrättstillägg i hemförsäkringen

Det ringer på dörren och när Du öppnar så är det ordföranden i föreningen som undrar varför styrelsen inte fått in den skriftliga bekräftelsen på att du tecknat det så kallade bostadsrätts-tillägget i din hemförsäkring. Du är sedan två månader inflyttad och godkänd som medlem. I stadgarna finns en bestämmelse att medlemmarna skall ha sådant försäkringsskydd.
Du svarar att orsaken är att du inte vill betala mer utan det får räcka med själva hem- försäkringen. Premierna är nog höga ändå. Ordföranden blir då rasande och meddelar att svaret är ett flagrant brott mot det ansvar som gäller för medlemmarna och att styrelsen därför kommer se till att bostadsrätten förverkas och att du kommer tvingas flytta.
Vad gäller om Du inte ändrar dig?