Föreningens ansvar för öppen spis

Fastigheten Kronkvarnen 3 byggdes i slutet på 1800 talet. Som resultat av en anmärkning från sotaren beslutar stämman 2009 att medlemmarna själva skall antingen låta täta eller plombera rökkanalerna till de öppna spisarna. Medlemmen Victor Smart som är jurist anser att det är föreningen som är ansvarig för att eldstäderna fungerar som avsett, även om fastigheten har centralvärme. Vad gäller?