Påminnelse eller ej om årsavgift

Ordföranden Staffan Stenhård stämmer å föreningens vägnar i augusti medlemmen Eva Seg som inte betalat årsavgiften(hyran) för juni månad. Stämningen lämnas in utan att Eva först fått någon påminnelse. Föreningen kräver betalning avseende årsavgiften för juni månad samt rättegångskostnad 5 000 kr. Är föreningens agerande formellt sett korrekt och skall bifallas?