Juridisk person ansöker om medlemskap

Företaget Dataservice AB har köpt en bostadslägenhet i föreningen och ansöker om att styrelsen ska godkänna företaget som medlem i föreningen. Styrelsen nekar och företaget avser att överklaga. Hur är rättsläget för föreningen?