Föreningsstämmans protokoll är klart. Ordföranden och justeringsmännen har olika åsikter om vad som beslutats och därmed skrivningen. Hur skall frågan hanteras?