Hur många och vilka har automatiskt attesträtt i ”din styrelse”?