Landstinget söker medlemskap

Landstinget har köpt en lägenhet i föreningen. Anledningen är att Landstinget har behov att ordna boende för familjer som har missbruksproblem. Styrelsen i föreningen Brf. Fina Huset Nr.1 slår bakut och vill avslå Landstingets ansökan om medlemskap i föreningen.