Begäran om kopia på medlemsförteckning

SKB-banken begär i brev till föreningen att styrelsen omgående ska skicka kopia på medlemsregistret i föreningen. Ordföranden är sur på banken för deras ständiga krångel och vill därför inte lämna ut någon uppgift då hon anser att det rör sig om ”interna uppgifter”. Hur ska styrelsen förhålla sig?