Ny ägare genom exekutiv auktion

Som följd av att Peter Slösare gått i personlig konkurs har lägenheten på 1 tr. sålts av kronofogden. Köpare är Marco Hård som ägare till Säker Finans AB. Blixt har tidigare flera domar på sig, dels för narkotikabrott, dels ekonomisk brottslighet. Blixt flyttar in och säger att köpet är giltigt trots att föreningen inte har godkänt honom. Styrelsen och flera andra föreningsmedlemmar känner sig rädda för Hård som är notoriskt känd från tidningarna. Vad kan
styrelsen göra?