Ansökan om medlemskap från våldsbenägen person

Hans Hård är dömd för en rad olika våldsbrott. Senaste brottet skedde för fem år sedan då han dömdes till fängelse fyra månader för grov misshandel. Mot denna bakgrund känner styrelsen att det finns anledning tro att han i sitt våldsutövande kan visa hänsynslöshet och råhet. Föreningen känner därför oro och rädsla inför utsikten att få en medlem som uppenbarligen inte kan kontrollera sin aggressivitet och inte är främmande för livsfarligt övervåld mot medmänniskor. Styrelsen vill med hänvisning härtill neka Hård medlemskap i föreningen.
Hård menar att han sonat sina brott och att han nu är en annan mer mogen människa. Han har haft annat boende under flera år utan att någon har klagat.
Vad är styrelsens möjligheter?