Omdisponera källarförråden

Äntligen har avtalet om försäljning av råvinden blivit klart. Rent praktiskt innebär det dock att förråden i källaren måste ändras och disponeras om eftersom vindsförråden nu försvinner. Ordföranden K.Klarsynt har skickat ut meddelande om planeringen samt informerat att förråden måste vara tömda senast om fyra veckor då arbetet med ombyggnaden i källaren skall påbörjas. När arbetet skall börja inställer sig ett praktiskt problem i så motto att vissa medlemmar givetvis struntat i att ta tag i saken, dvs.5 förråd av totalt 40 är låsta och inte tömda, men med namnskylt och lägenhetsnummer på förrådsdörren. Vidare är 3 förråd låsta men det är inte känt vem som är ägare till sakerna i dessa tre förråd. Byggfirman som skall sätta igång arbetet kan inte vänta utan vill ha besked. Hur skall styrelsen göra?