Föreningens skyldighet mot panthavare

Romeo på två trappor gifte sig med Julia vid midsommar. Nu i september vill Romeo i gåva överföra halva äganderätten till bostaden till Julia. Romeo har lånat ett betydande belopp för att köpa bostadsrätten. Lånet har tagits hos SEB som har fått panträtt till lägenheten. Pantsättningen är inskriven i lägenhetsförteckningen och skriftlig bekräftelse har skickats av föreningen till SEB. Med anledning av gåvan så ansöker Julia nu att bli medlem. Vid styrelsemötet kommer frågan upp om beviljande av medlemskap och pantsättningen medför skyldighet för föreningen att skriftligt meddela SEB?