Kvarlämnade cyklar och liknande.

Cykelutrymmet i källaren och på gården liknar efter några år ett ”skrotupplag”. Flera av medlemmarna som dagligen cyklar till jobbet klagar över ”plastbristen” och att många i föreningen nyttjar ”långtidparkeringen” till ingen nytta. Kraven på styrelsen att agera blir allt mer högljudda. Styrelsen känner sig, efter en tidigare konflikt som resultat av en städningsaktion, tveksam och undrar hur man skall ordna det hela på ett smidigt men formellt riktigt sätt.