Bredbandsleverantör, en styrelse eller stämmofråga?

Fru Basta och grannen under herr Adolfsson möts i hissen. De inleder en diskussion om
olika saker som har anknytning till den kommande årsstämman. Adolfsson som sitter i styrelsen berättar att styrelsen fattat beslut om att byta ut den sedan många år gällande leverantören av TV och bredband. Fru Basta som är väldigt nöjd med den nuvarande leverantören Comhem blir mycket uppförd, dels för att hon ogillar förändringar och de tekniska problem hon ser framför sig, dels därför att valet av leverantör beslutats av en stämma för snart 10 år sedan och den nu aktualiserade frågeställningen om ett byte kan rimligen endast beslutas av en ny stämma. Vem har rätt?