Protokollförare vid föreningsstämma

Föreningen Brf.Akademikern 5 har årsstämma. Stämman öppnas av sittande ordförande
Johan StorStjerna. Han har varit ordförande nu i 10 år och har inte för avsikt att avgå under överskådlig tid. Han är känd för sina bestämda åsikter och föga demokratiska sätt att hantera styrelsearbetet. Som vanligt väljs han att leda stämman som ordförande. Under punkten val av protokollförare så meddelar han helt sonika att han inte vill ha något ”tjafs” utan väljer sig själv till protokollförare. Detta avviker helt från vad som tidigare gjorts under alla andra år då sekreteraren eller annan medlem fört protokollet. Stämman blir tagen på sängen och ingen kommer sig för att fråga. Först efter mötet börjar flera protestera och ifrågasätter om det gått rätt till.