Kan styrelsemedlem ges en rad olika funktioner.

Föreningen Brf. Piccolo 12 är ägare till en mindre fastighet med 10 lägenheter. Tre av medlemmarna har tidigare varit med i styrelsen men har av ålders- och hälsoskäl avgått.
Styrelsen består enligt stadgarna av 3 ledamöter. Vid årsstämman för någon vecka sedan
återvaldes en person och två nya valdes till styrelseledamöter. När styrelsen vid första mötet skulle konstituera sig så uppstod en besvärande låsning. Ingen ville ta på sig arbetet som ordförande samt kassör. Efter oändligt sega diskussioner så tröttande Karl Frisk som var nyvald och sade att han var beredd att ta på sig båda uppdragen. Då alla var mentalt utmattade och timmen sen så blev det också styrelsens beslut. Nästa dag sattes en lapp upp i ingången med information om den nya styrelsens olika funktioner. Att Karl Frisk, som många i föreningen upprört uttryckte saken, fått nästan en ”diktators roll” resulterade i en protestlista då de undertecknade menade att hans dubbla funktioner strider mot gällande lagstiftning. Detta särskilt då den andra nyvalda personen som blev sekreterare är sambo till Karl Frisk.
Vad gäller, har det gått rätt till?