Val av kassör

Kent Stilton tidigare framgångsrik ekonomichef i ett medelstort börsbolag är dömd för grovt förskingringsbrott som bottnat i ett allvarligt spelberoende. Straffet är nu avtjänat och likaså gäller hans näringsförbud inte längre. Mot bakgrund av Stiltons ekonomiska kunnande så har valberedningen föreslagit att Stilton vid årsstämman skall väljas till kassör. Sittande kassör menar att detta på formella grunder inte är möjligt. Vad gäller?