Kvar som ordförande

Advokat Brason som är ordförande i föreningen sedan 10 år tillbaka och kan allt som rör fastigheten har just avtalat om försäljning av sin lägenhet och flyttar nu ut den 1 november.Det återstår hela 7 månader till årsstämman.Enligt stadgarna så väljs ordföranden av stämman.
Av stadgarna framgår vidare att endast medlem kan väljas som styrelseledamot. En överlåtelse av bostadsrätt innebär att medlemskapet upphör automatiskt i och med att styrelsen godkänner köparen som ny medlem.Advokat Brason är villig att fortsätta som ordförande fram till kommande årsstämma,men påpekar att han inte längre kan fullgöra uppdraget eftersom han genom försäljningen inte längre är medlem i föreningen.Styrelsen är minst sagt bekymrad eftersom det inte finns någon lämplig ersättare.Vad är lösningen på problemet?