Höjd årsavgift

Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget och de räntehöjningar som sannolikt kommer under sommaren meddelar styrelsen på stämman utan närmare diskussion att styrelsen beslutat att omgående, dvs. redan till nästa månadsskifte höja årsavgiften med 8 %.
En stor majoritet av närvarande medlemmar protesterar kraftfull och menar att nuvarande nivå redan gör att föreningen nått ”smärtgränsen” och att en höjning inte kan komma på fråga. Vad gäller?