Ingen styrelse

Förening utan styrelse.
Nuvarande styrelsemedlemmar har nu suttit i styrelsen under snart 10 år. Inför årsstämman meddelar samtliga att de anser ha gjort sin insats och avser att avgå. Även ordföranden har beslutat sig för att avgå. På föreningsstämman meddelar valberedningen att de misslyckats att få ihop någon ny styrelse. Då föreningen behöver en styrelse så vädjar ordföranden till närvarande medlemmar på föreningsstämman att ställa upp. Alla passar dock och anför olika skall varför de inte kan eller inte anser sig kompetenta. När punkten val av styrelse skall avgöras kan ordförande bara konstatera att någon styrelse inte går att välja. Vad blir effekten rent praktiskt?