Dödsboets rättigheter

Fru Andersson på 2 tr. har gått bort. De efterlevande, dvs. dödsboet består av två söner och fyra döttrar. I samband med begravning fick styrelsens ordförande höra att syskonen kommit överens om att yngste sonen Mats Andersson skall ta över lägenheten. Den årliga föreningsstämman närmar sig och på dagordningen finns en motion om balkongbyggnation. Frågan har varit infekterad då de som bor på bottenvåningen är emot byggnation eftersom det skulle göra deras lägenheter ännu mörkare. Ordföranden som bor högst upp är angelägen om att så många som möjligt kommer till stämman och röstar för förslaget. Hur skall styrelsen agera vad gäller dödsboet och kallelse, samt rösträtt på föreningsstämman?