Rösträtt på stämman

Föreningen Plutten 4 har bara 20 medlemmar men oenigheten är stor i föreningen. Inför årsstämman har tre olika grupperingar bildats som representerar olika förslag vad gäller
kommande styrelsesammansättning. Sittande styrelse ser det som extra viktigt att den i nuvarande läge kan sitta kvar och bli omvald. Vanligen brukar styrelsen inte rösta på stämman när det gäller val av dem själva, men i år då läget är ”skarpt” så bestämmer sig samtliga styrelseledamöter att rösta på sig själva vid årsmötet. Genom detta förfarande blir de med en rösts övervikt samtliga omvalda.Är det tillåtet att rösta på sig själv eller har de gjort sig skyldiga till jäv och valet därmed är ogiltigt?