Styrelseledamots ansvar som s.k. syssloman.

Fru Glad är sedan flera år tillbaka ordinarie ledamot i styrelsen. Vid gårdsfesten kom hon i samspråk med en rad medlemmar. Fru Glad berättade i positivt och föreningsdemokratisk anda om styrelsens arbete och om hur man resonerat och kommit fram till olika beslut under året, bl.a. vad gäller en tvångsförsäljning. Senare på kvällen när paret Glad kommer hem utbryter ett större gräl. Herr Glad kritiserar sin fru för att hon varit så ”pratglad” om styrelsemötena och varnar henne för eventuella skadeanspråk vid föreningsstämman. Fru Glad slår bort kritiken och säger att det är rent nonsens. Vem har rätt?