Beslut Per capsulam

Samtliga i styrelsen är mycket upptagna i sina arbeten vilket gör att det är svårt att planera in styrelsemöten. På bottenvåning skall stamrenovering påbörjas. Föreningen har fått två offerter från företag A respektive B. Då tiden är knapp så måste styrelse fatta ett beslut. Ordföranden
som skött förhandlingarna med de aktuella firmorna har den bestämda åsikten att företag A skall ges uppdraget. Han ringer därför runt till styrelsen öviga fyra medlemmar för att på detta sätt få ihop ett styrelsebeslut. Tre av ledamöterna stöder valet av firman A, men den fjärde ledamoten menar att firman B som är större och väl etablerad i branschen skall få jobbet.
Vad blir styrelsens beslut?