Kallelse till sammanträde

Ansvarsmässigt åligger det ordföranden att när det behövs sammankalla styrelsen till sammanträde. Ordföranden Rolf Slö tycker att han gör ett bra arbete och att det inte behövs mer än fyra möten per år. Ordinarie ledamoten Karin Blixt delar inte denna uppfattning utan menar att det nu måste ske ett möte så snabbt som möjligt för att främst diskutera frågan hur styrelsen skall agera då flera medlemmar har satt blomlådor på yttersidan av balkongerna.
Ordföranden tycker att saken är av mindre betydelse och denna liksom andra frågor kan vänta tills nästa möte om två månader. Vad gäller?