Styrelseledamots rätt att företräda föreningen

Konflikter inom styrelsen gör att kassören Hans Silver som inte kunnat lämna nödvändig redovisning avgår med omedelbar verkan. Ordföranden känner sig lättad då suppleanten Göran Stark genast reder upp situationen som ny kassör. Styrelsearbetet fortsätter som vanligt i mer stilla lunk. Två veckor efter Silvers avgång kommer ett brev från Rör& Pul som tackar för att fått uppdraget att byta alla radiatorer i fastigheten. Saken kommer som en överraskning för styrelsen och vid närmare efterforskning så visar det sig att tidigare kassören Silver skickat ett av honom undertecknat godkännande veckan efter sin avgång. Silver och ägaren till Rör& Pul är grannar på Silvers sommarställe. Det pris som kontrakterats är minst sagt högt. Styrelsen protesterar men rörfirmans ekonomiansvarige invänder och säger att hon kontrollerat firmateckningen med bolagsverket och att Silver stod som styrelsemedlem och därmed legal företrädare som kunnat lämna godkännande och binda föreningen.
Vad gäller?