Beslut om firmateckning

För ovanlighets skull så är samtliga röstberättigade medlemmar närvarande på årsstämman.
Fru Andersson är på goda grunder mycket misstänksam mot kassören Hans Silver. Genom sitt arbete på skattemyndigheten har hon fått kunskap om att Silvers enmansbolag ”Mediakonsult” AB har betydande skatteskulder. Hon föreslår därför ordföranden om en tillkommande punkt till dagordningen, nämligen beslut om firmateckning. Stämman godkänner att punkten läggs till dagordningen. Fru Andersson yrkar att stämman skall besluta att firman skall tecknas av hela styrelsen, eller ordföranden och kassören i föreningen. Ordföranden liksom resten av föreningen förstår mycket väl att yrkandet egentligen bottnar i hennes misstroende mot kassören. Hur skall ordföranden agera?