Få kommer till föreningsstämman

I föreningen Brf. Perfekt som har 62 medlemmar har styrelsen bestående av tre ledamöter varit oförändrad under snart 10 år. Då styrelsen skött allt perfekt är medlemmarna passiva och nöjda och allt fungerar till belåtenhet. Styrelsen har som vanligt kallat till årsmöte första onsdagen i maj. Till årsmötet kommer förutom styrelseordföranden och sekreteraren endast en medlem. Ordföranden blir helt bestört av ointresset och vet inte vad han skall göra. Vad gäller?