Beslut om ordningsregler

I Brf. Stormfågeln 3 har det förekommit en rad tvister och osämja beroende bl.a. på olika störningar sent på natten, samt bristande respekt vad gäller hanteringen av grovsoppor.
Styrelsen har försökt att tala vissa medlemmar till rätta, men med magert resultat, trots nya och mycket tydliga och i mångas ögon alltför ingripande ordningsregler presenterats. Vid senaste styrelsemötet beslöt styrelsen att utöka ordningsreglerna med ett förbud att ha blomlådor i fönstren mot gatan. Detta blev droppen som fick bägaren att rinna över för fru Blomqvist på 3 trappor. Vid föreningsstämman går hon till vild attack mot styrelsen
och menar att det är stämman och inte en fullständigt okunnig och inkompetent styrelse som skall bestämma om ordningsreglerna i föreningen. Vad gäller?