Kallelse till föreningsstämma

Det är dags för årsstämma och styrelsen skickar ut kallelse till medlemmarna. Kallelsen går ut i enlighet med vad som sägs i stadgarna,dvs.genom utdelning eller postbefordran.För att vara på den säkra sidan lägger styrelsen kallelsen i postboxarna,sätter upp anslag i ingången,samt skickar brev till respektive medlem under samma adress som föreningens gemensamma fastighet. På förenings stämman tas beslut om balkongbygge.
Två veckor efter stämman så får styrelsen brev från Eric Hamilton som med styrelsens tillstånd hyrt ut sin lägenhet då han under två år fått en professur i Huston,USA.Hamilton är mycket upprörd över beslutet och säger att han inte känt till saken då han inte fått någon kallelse trots att styrelsen i samband med godkännandet av andrahandsuthyrningen varit väl medvetna om hans adress i USA.Hur skall styrelsen agera?