Ordförandens utslagsröst vid föreningsstämma

Brf. Åldersmannen 1 har under flera år haft uppslitande konflikter. Detta har lett till att ingen av medlemmarna vill ta på sig uppdraget att vara ordförande i föreningen. Lösningen har blivit att föreningen anlitat en advokat som extern ordförande. Vid föreningsstämman blir det jämnt röstetal avseende frågan om föreningen skall acceptera Comhems offert om bredbandslösning för fastigheten. Ordföranden har inte röstat om saken eftersom hon inte är medlem i
föreningen och därför saknar rösträtt. För att lösa saken säger hon på mötet att hon genom utslagsröst godkänner förslaget.Vilda protester utbryter.Vad gäller?