Arvoden till styrelsen

Vid styrelsemöte i Brf. Hoppet 3 framkommer kritik vad gäller ersättningen till styrelsen.
Sekreteraren framhåller de siffror som presenterats i en artikel i Dagens Nyheters bostadsbilaga.Vid en jämförelse blir det uppenbart att arvodena till styrelsen är löjligt låga i jämförelse med vad som gäller generellt i landet. Kassören liksom flera andra ledamöter säger att det tänker avgå omgående om det nu inte blir en förändring. Allt arbete med stambytet innebär en stor arbetsinsatts som rimligen bör ersättas.Ordföranden håller med i sak, känner sig pressad och godkänner tillsammans med övriga styrelse genom styrelsebeslut att arvodet genast höjs för samtliga ledamöter med 300 kr per styrelsemöte. Har styrelsen sådant mandat?