Ordförandens utslagsröst vid styrelsemöte

Brf.Gladan2 har nyss haft årsstämma och en ny styrelse är vald.Den nya styrelsen sammanträder och skall konstituera sig.Styrelsens ordförande valdes på stämman men nu skall kassör och sekreterare väljas.Vid omröstningen till uppdraget som kassör får två ledamöter som båda vill ha uppdraget tre röster vardera.Fyra ledamöter föreslår då ordföranden att hon skall använda sin utslagsröst.Skall ordföranden besluta i enlighet med förslaget?