Kan icke medlem vara styrelseledamot

Fredrik och Charlotte har beslutat att bli sambos.Fredrik som nyss fått ett större arv har därför köpt en bostadsrätt i föreningen.Charlotte är av social och energisk natur och kontaktar därför genast efter inflyttningen styrelsens ordförande och informerar att hon tycker att hon bör väljas in i styrelsen vid årsstämman som är om två veckor.I stadgarna står det att till styrelseledamot kan medlem väljas.Ordföranden informerar därför att Charlotte av formella skäl inte kan väljas in.Har han rätt?