Omröstning

En medlem har hos styrelsen begärt att få sätta upp markiser. Ordföranden liksom kassören har förståelse för behovet att skydda lägenheten som ligger i söderläge mot solen. Övriga tre ledamöter ställer sig negativa men av olika anledningar Då styrelsen inte är enig går ärendet till omröstning. Styrelsens majoritet röstar för att inte bevilja ansökan. Sekreteraren tillika protokollförare som också är nära vän med den medlem som lämnat ansökan vill i protokollet endast skriva att styrelsen avslagit ansökan samt skälen därför. Den medlem som skall justera protokollet känner sig osäker om skrivningen är riktig. Vad gäller?