Tystnadsplikt för suppleant

Eva Smart som är vald till suppleant i styrelsen har suttit med på de senaste tre mötena och lyssnat för att lära sig hur styrelsearbetet går till. Vid samtliga tillfällen har styrelsen varit fulltalig. Vid senaste mötet diskuterades hur mycket föreningen var beredd att lägga ner på en takrenovering. Kort efter mötet tipsade Eva en god vän Per Plåt som fått offertförfrågan från föreningen om vad priset borde ligga på. Per blev glad eftersom siffran låg hela15% över det pris som han räknat fram. Han justerade därför sin offert och fick dessutom jobbet. När arbetet påbörjades talade Per med föreningens ordförande och av misstag så formulerade han sig så klumpigt att ordföranden fick klart för sig att Eva hade fört vidare intern information.
Ordföranden blev rasande och meddelade Eva att hon svikit sitt förtroendeuppdrag och den tystnadsplikt som följer med uppdraget. Vidare att brottet mot tystnadsplikten gör att hon är skadeståndsskyldig mot föreningen. Vad gäller?