Styrelsen säljer lägenhet

Fru Blomqvist hyresgäst i föreningens fastighet på 2 tr. har strax efter sin 97 årsdag gått bort.Styrelsens majoritet har,utan att ta upp saken på en stämma för avgörande, helt sonika beslutat att sälja lägenheten till sekreterarens dotter till ett fast pris som styrelsen ansett rimligt med hänsyn till ett omfattande renoveringsbehov.Kassören som är mån om föreningens ekonomi röstade emot försäljningen och reserverade sig mot beslutet som han ansåg olagligt. Ordföranden liksom övriga tre ledamöter ställde sig positiva eftersom det gällde att agera och inte låta saken dra ut på tiden över sommaren. Vad gäller?