Nya ordningsregler

I föreningen Falken 5 finns det en mindre innegård. Den används i första hand för uppställning av cyklar. Trots att gården är liten och mörk så har några medlemmar börjat
grilla på gården. Detta har i sin tur väckt ilska från andra medlemmar som tycker att det luktar förskräckligt samt att det blivit alldeles för ”stojigt” nere på gården. Med anledning av de klagomål som kommit in beslutar styrelsen vid ett extra sammanträde att komplettera ordningsreglerna på så sätt att det klart sägs att grillning är förbjuden på gården.
När meddelande om saken kommer upp på hemsidan och anslagstavlan får ordföranden en rad samtal från upprörda medlemmar som har för vana att grilla. De gör samtliga gällande att styrelsen formellt inte äger rätt att självständigt besluta om ordningsregler och särskilt inte
om grillförbud utan att det är en demokratisk fråga som föreningsstämman skall ta ställning till. Ordföranden har bara velat få ordning på situationen men känner sig inför kritikstormen mycket osäker om vad som formellt gäller.