Uthyrning i andra hand.

Föreningen Gladan 35 har dålig erfarenhet av senaste årens andrahandsuthyrningar som tagit sig form av hög musik och nattliga störningar genom spring i trapphuset. Mot denna bakgrund har styrelsen blivit mycket restriktiv vad gäller inställningen till ansökningar från medlemmar om uthyrning i andra hand. Ordförande Hans Rask träffar plötsligt på en helt främmande kvinna i 20 års åldern i trapphuset plan 1. Rask presenterar sig och frågar vem kvinnan är samt vad hon gör i fastigheten. Till svar får han att hon heter Emma Wolf och att hon hyr i andra hand av Swedbank som för en vecka sedan förvärvat bostadsrätten på plan 1 vid en exekutiv auktion då banken haft panträtt i lägenheten. Ordföranden som är oändligt trött på ”strulet” kring andrahandsuthyrningarna”går i taket” och blir helt ursinnig. Han kallar samman styrelsen för att få beslut om att få ut Emma Wolf från fastigheten. Vad gäller?