Relining.Varning för bisfenol A

Vid inspektion har Kemikalieinspektionen i dricksvattnet hittat det hormonstörande ämnet bisfenol A från relinade tappvattenrör. Merparten av resultaten visade på låga halter med i något fall var nivåerna så pass höga som 1,1 mikrogram per liter kallvatten och 60 mikrogram för varmvatten. I Sverige finns märkligt nog inga gränsvärden för bisfenol A i dricksvatten. På kontinenten har man gränsvärden på 30 mikrogram per liter. Sannolikt är en reglerande lagstiftning på gång i Sverige. Det kommer i så fall kunna få betydande konsekvenser för fastighetsägare som låtit relina sina tappvattenrör och som framöver eventuellt tvingas byta ut de aktuella tappvattenrören. Inspektionens tester togs som ett led i den statliga utredning som fått i uppdrag att undersöka om bisfenol A släpps ut i samband med relining. Utredningen skall lämna rapport i december 2013.