Uthyrning i befintligt skick fritar inte alltid från ansvar

En dom från Hovrätten visar att en fastighetsägare som hyr ut lokal inte helt kan friskriva sig från ansvar för brister genom att i hyreskontraktet skriva att lokalen uthyres i ”befintligt skick”.

Bakgrunden i det aktuella fallet var följande. Fuktskador upptäcktes i en restauranglokal. Lokalhyresgästen gjorde gällande att han inte var ansvarig för skadorna och att fukten trängde in utifrån och att det därför var fastighetsägarens ansvar trots att lokalen hyrdes i ”befintligt skick”. Fastighetsägaren ansåg sig inte ansvarig utan menade att det fanns misstanke om att restaurangägaren orsakat skadorna. I tingsrätten åberopade hyresgästen självrättshjälp för att åtgärda bristerna, men förlorade då rätten ansåg att det var oklart beträffande frågan om på vilket sätt skadorna uppstått.

Domen överklagades och i övre instans gjordes en annan bedömning till fördel för lokalhyresgästen. Hovrätten slog i sin dom tydligt fast vad som gäller i bevisfrågan nämligen att det är fastighetsägaren som skall bevisa att han inte är ansvarig för bristerna. Fastighetsägaren har inte kunnat visa att hyresgästen orsakat bristerna varför ansvaret faller på uthyraren. Fallet visar svårigheten att med framgång försöka friskriva sig från ansvar genom avtalsskrivningen ”i befintligt skick”.