Viktigt! Felaktiga brandvarnare återkallas

Fastighetsägare och därmed bostadsrättsföreningar är skyldiga enligt lag att se till att lägenheterna i fastigheten är utrustade med fungerande brandvarnare. Boverket har nu gjort en test av 23 brandvarnare som finns på marknaden. Resultatet av undersökningen blev att tre (3) modeller av brandvarnare hade så pass betydande brister att de fått försäljningsförbud och återkallas från marknaden.De brandvarnare som dras tillbaka är Proove modell EL316/1317/JB-S01, Fireinvent/OG-invent, modell SA 109 Snapalarm och PowerFern AB, modell PF 810AC-5 fire-alarm.

Viktigt att inte några av era medlemmar har någon av dessa produkter/modeller!

Av de testade modellerna klarade sig tio (10) märken helt utan anmärkningar, medan sex hade mindre anmärkningar som tillverkaren skall få möjlighet att korrigera.Testet har skett i samarbete med andra nordiska länder. Totalt har 23 brandvarnare på den svenska, danska och norska marknaden testats inom fyra områden: riktningsberoende, indikeringskänslighet, känslighet för rökdetektering samt ljudsignal och korrekt frekvens. Brandvarnaren kan få godkänt eller icke godkänt för de testade egenskaperna.

Nedan följer Boverkets provresultat:

De tio produkter som klarade provningarna utan anmärkning:

Tillverkare Modell Riktnings-beroende Indikerings-känslighet Känslighet förrökdetektering Ljudsignal och korrekt frekvens
IKEA Patrull JA JA JA JA
Ahlsell (Gelia) PS-1201 JA JA JA JA
JO-EL/Schneider Electric Classic System Link (s1211) JA JA JA JA
JALO Jalo Kupu (J1-A-010) JA JA JA JA
ICAS CS IIR sII JA JA JA JA
GPBM Nordic AB Housegard SA420WS JA JA JA JA
Bell XPress A/S Jacob Jensen JCBXS01-S1201 JA JA JA JA
Schneider Electric Almost Invisible CCTSA53200 JA JA JA JA
Harald Nyborg Santano Fotoelektriskt rökalarm HS-102 JA JA JA JA

De sex produkter som klarade provningarna med mindre anmärkningar:

Tillverkare Modell Riktnings-beroende Indikerings-känslighet Känslighet förrökdetektering Ljudsignal och korrekt frekvens
Deltronic/Clas Ohlsson D-1231 NEJ JA JA JA
GPBM Nordic AB (Housegard) SA305S JA NEJ JA JA
NEXA Trading KD 134 A NEJ NEJ NEJ JA
Rusta KD 101 LD NEJ JA JA JA
JULA Marquant 442-027 JA NEJ JA JA
Nexa Trading/Garvan Nexa Fire&Safety; Garvan GNS 2236, Art-Nr 13543 JA NEJ NEJ JA

De tre produkter som dras tillbaka och återkallas på grund av allvarliga brister:

Tillverkare Modell Riktnings-beroende Indikerings-känslighet Känslighet för rökdetektering Ljudsignal och korrekt frekvens
Proove EL316/1317/JB-S01 JA JA NEJ JA
Fireinvent/OG-invent SA 109 Snapalarm NEJ NEJ NEJ JA
PowerFern AB PF 810AC-5 FIRE ALARM JA JA NEJ NEJ

PowerFerns produkt har sedan tidigare fått försäljningsförbud på grund av formaliabrister, nu beslutas det även att den ska återkallas.

Källa: Boverket