Bostadsrätter går att bruksvärdera enligt Kammarrätten

Den 7 maj 2015 skrev vi om risken för en skattesmäll när Skatteverket försöker ändra sin praxis för om en bostadsrättsförening skall anses vara äkta eller oäkta. Nu har Kammarrätten i Stockholm i dom slagit fast att det går att bruksvärdera vilket i det aktuella fallet gör en oäkta förening till en äkta bostadsrättsförening. Avgörandet om det står sig vid ett eventuellt överklagande innebär att det sannolikt öppnas nya möjligheter för flera av de föreningar som nu anses vara oäkta.

Medlemmar i en oäkta bostadsrättsförening har vanligtvis låg årsavgift därför att lokalhyrorna är höga. En bostadsrättsförening anses definitionsmässigt som oäkta när mindre än 60 procent av föreningens ”verksamhet” är att tillhandahålla bostäder till sina medlemmar. Detta innebär rent konkret att om föreningen har för höga inkomster från att hyra ut lokaler så kan medlemmarna komma att förmånsbeskattas för sitt boende. Vidare gäller andra och sett ur medlems perspektiv negativa skatteregler vid en försäljning av lägenheten

I det nu aktuella rättsfallet har föreningens bostadsrättslägenheter fått en antagen hyra beräknad som om det skulle ha varit hyresrätter, det vill säga i linje med den så kallade bruksvärdesmetoden. Vad Kammarrätten nu har slagit fast i sin dom är att om föreningen istället hade hyrt ut fastighetens bostadsrättslägenheter, som alla uppvisar hög standard, som om de hade varit hyresrätter, så hade intäkterna blivit sådana att verksamheten överstigit de 60 procenten. Således skall föreningen på basis av en sådan fiktiv beräkning anses vara äkta. Skatteverket ville istället använda sig av mer schablonbaserade genomsnittshyror utifrån en tabell, vilket inte alls ger samma precisa resultat som en bruksvärdesvärdering. Kammarrätten valde dock att helt gå på den beräkningsmodell som föreningen gjorde gällande som den riktiga.