Ej vårdslöshet och därför ingen ersättning för vattenläcka från grannen ovanför

När medlem drabbas av vattenläcka beroende på läckage från lägenheten ovanför upplevs det av många medlemmar som märkligt att den medlem från vilken läckaget kommer normalt sett inte skall stå för återställande och kostnaderna härför som grannen/grannarna under drabbas av. För att sådan skyldighet skall uppstå måste bevisad vårdslöshet föreligga. Följande exempel ger belysning av frågeställningen.

En medlem med dotter stämde sin granne i lägenheten ovanför och begärde skadestånd med 20 000 kr. Bakgrunden var en inträffad vattenläcka hos grannen med påföljd att vattenskadan spred sig genom bjälklaget till lägenheten under. Skadorna blev betydande och medlemmens lägenheten fick evakueras för renovering som tog ca 6 mån. Grannen bestred att han av vårdslöshet skulle ha orsakat skadan. Skadan uppstod då han städade diskbänken i köket och att då en ballofixventil på ledningen gått sönder genom att han antagligen kommit åt röret eller ventilen. Han gjorde gällande att han inte känt till att vattenröret varit dåligt och därför inte heller hade kunnat förutse att det var fara för att skada skulle uppstå.

Domstolen kom fram till att utredningen inte gav tillräckligt stöd för att grannen genom vårdslöshet skulle ha orsakat att ballofixventilen gett vika under städningen.

I domen kom tingsrätten sedan sammantaget fram till att det inte var bevisat att grannen genom vårdslöshet vållat vattenskadan. Käranden, dvs. medlemen som stämt honom förlorade därför målet och blev utan ersättning för skadan.

Utgången visar tydligt hur svårt det är att få framgång med ett skadeståndsanspråk i denna typ av fall och att det i rättegång föreligger ett betydande beviskrav för att vårdslöshet skall anses ha förelegat.