BRF förlorade i HD mot advokatbyrån

Som vi tidigare skrivit om inledningsvis 2017-01-17 och sedan 2017-04-27 förelåg tvist mellan en bostadsrättsförening och en advokatbyrå. Föreningen hävdade att deras ombud en advokat varit vårdslös i sitt uppdrag som ombud. Den angivna vårdslösheten bestod i att ombudet inte framställt ett alternativt yrkande vilket fått till följd att föreningen förlorat i en entreprenadtvist. Föreningen förlorade i tingsrätten, men vann i hovrätten som dömde advokatbyrån att betala 12 miljoner i skadestånd till föreningen.

Advokatbyrån överklagade och HD meddelade prövningstillstånd. I sin ändrade dom som gav advokatbyrån rätt konstaterar HD att en advokat i och för sig har skyldighet att upplysa sin klient när det processmässigt finns olika handlingsalternativ och framhålla de fördelar och risker som finns med respektive alternativ.

Att inte göra detta kan dock bara resultera i skadeståndsskyldighet i mer uppenbara fall och i det här fallet har advokaten inte gjort sig skyldig till sådant uppenbart misstag.