Mer liberal syn på balkongbyggen

Att bygga balkonger är alltmer populärt dels för att det upplevs som trevligt, men också för att det är värdehöjande och gör bostadsrätterna mer attraktiva vid försäljning. Vanligtvis brukar det inte vara något problem att få bygglov mot innergård.

Den problematik som inte sällan dyker upp vid balkongbeslut är att vissa medlemmar i föreningen ställer sig negativa till balkongbyggnation då det kan innebära ökad insyn och att en sådan också riskerar att innebära minskat värde på lägenheten. Fråganställningen är naturligtvis en avvägningsfråga.

Viss vägledning har nu kommit genom ett avgörande i Svea Hovrätt. Bakgrunden var följande.En förening i centrala Stockholm beslutade med nödvändig majoritet på föreningsstämman om att bygga balkonger mot fastighetens innergård. Hyresnämnden lämnade nödvändigt godkännande. Några av medlemmarna hade röstat mot förslaget och en av dem överklagade till hovrätten. Hovrätten gick dock på hyresnämndens linje. Domstolen konstaterade att balkongerna visserligen kan resultera i viss minskad trivsel i boendet men att insyn är något som man får räkna med om man vill bo i stockholms innerstad. Det skall tilläggas att den aktuella lägenheten redan hade en viss insyn från andra lägenheter varför domstolen ansåg att den ökade insynen bara skulle innebära en marginell försämring.

Vad sedan gällde frågan om värdeminskning så var det en fråga som inte togs upp av hovrätten eftersom en sådan talan som rör sig om skadestånd skall föras i mark-och miljödomstol.